شناسایی عوامل موثر بر افت تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان ساکن در حاشیه شهر مشهد و با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه پژوهش دانش آموزان دوره دوم ابتدایی منطقه پنجتن شهر مشهد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 5 نفر از اولیا و 5 نفر از معلمان مدارس دوره دوم […]

بررسی مدیریت موثر کلاس

امروزه شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های متعدد علمی هستیم که نشان از حرکت بدون توقف علم است. هر کشوری برای جلوگیری از عقب ماندگی و حرکت شانه به شانه با پیشرفت‌های علمی، نیاز مبرم دارد تا آموزش و پرورشی منسجم و غنی داشته باشد. معلم، مهمترین عضو و کلاس درس، مهمترین مکان در امر تعلیم […]

اصول ایجاد انگیزه تحصیلی

انگیزه، محرک دانش آموزان مقطع ابتدایی برای درس خواندن و تحصیل می باشد. در برخی از دانش آموزان که شرایط خاصی دارند، ایجاد انگیزه به روش های معمولی تشویق و تنبیه امکان پذیر نیست و باید برای چنین دانش آموزانی از تشویق معکوس استفاده کنیم! تشویق معکوس به ما این امکان را می دهد که […]