تاثیر نقش والدین درحل مشکلات روانشناختی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیرگذاری نقش والدین در حل مشکلات روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان بمپور است که به شیوه ی توصیفی – همبستگی در اردیبهشت ماه ۱۳۹9 بدین گونه که کارکردهای هر نقش را به مدت یک ماه بر روی دانش آموزان منتخب بررسی و اجرا […]

نقش برنامه‌ریزی در پیشرفت تحصیلی

نقش برنامه ریزی در آموزش و پرورش و شکل دادن به آینده ی دانش آموزان بسیار حایز اهمیت است، بنابراین این سوال مطرح می شود که برنامه ریزی درسی تا چه میزان در روند پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان نقش دارد و به چه میزانی در جهت نیل به اهداف آموزشی موفق است؟ هدف […]

آسیب‌شناسی یادگیری فضای مجازی

مقدمه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ظهور شیوه های نوین آموزش و یادگیری شده است. یادگیری الکترونیکی نیز یکی از شیوه های نوین یادگیری در عصر حاضر است؛ بنابراین برای کارآمدی نظام یادگیری الکترونیکی باید آسیبهایی که بر سر راه آن وجود دارد را شناسایی و رفع کرد. هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‌شناسی […]

شناسایی عوامل موثر بر افت تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان ساکن در حاشیه شهر مشهد و با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه پژوهش دانش آموزان دوره دوم ابتدایی منطقه پنجتن شهر مشهد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 5 نفر از اولیا و 5 نفر از معلمان مدارس دوره دوم […]

بررسی مدیریت موثر کلاس

امروزه شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های متعدد علمی هستیم که نشان از حرکت بدون توقف علم است. هر کشوری برای جلوگیری از عقب ماندگی و حرکت شانه به شانه با پیشرفت‌های علمی، نیاز مبرم دارد تا آموزش و پرورشی منسجم و غنی داشته باشد. معلم، مهمترین عضو و کلاس درس، مهمترین مکان در امر تعلیم […]

اصول ایجاد انگیزه تحصیلی

انگیزه، محرک دانش آموزان مقطع ابتدایی برای درس خواندن و تحصیل می باشد. در برخی از دانش آموزان که شرایط خاصی دارند، ایجاد انگیزه به روش های معمولی تشویق و تنبیه امکان پذیر نیست و باید برای چنین دانش آموزانی از تشویق معکوس استفاده کنیم! تشویق معکوس به ما این امکان را می دهد که […]