بررسی مدیریت موثر کلاس

امروزه شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های متعدد علمی هستیم که نشان از حرکت بدون توقف علم است. هر کشوری برای جلوگیری از عقب ماندگی و حرکت شانه به شانه با پیشرفت‌های علمی، نیاز مبرم دارد تا آموزش و پرورشی منسجم و غنی داشته باشد. معلم، مهمترین عضو و کلاس درس، مهمترین مکان در امر تعلیم و تربیت به شمار می‌رود. پیشرفت آموزش و پرورش به معلم و کلاس مربوط می‌شود و زمانیکه معلم بتواند مدیریت درستی در کلاس داشته باشد، به دنبال آن پیشرفت نیز حاصل خواهد شد. مدیریت اصولی کلاس درس از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، به خصوص دانش آموزان مقطع ابتدایی، به شمار می‌رود. این دانش آموزان به اقتضای شرایط مخصوص سن خود، یک سری رفتار‌ها و خصوصیات اخلاقی از خود بروز می‌دهند که نیازمند توجه و مدیریت است. از جمله چالشی‌ترین موانع در جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، به خصوص دانش آموزان مقطع ابتدایی، عدم وجود مدیریت اصولی در کلاس درس است. زمانیکه مدیریتی درست بر جو کلاس حاکم نباشد، به دنبال آن بی‌نظمی، عدم تمرکز و در نهایت افت تحصیلی بین دانش آموزان شایع می‌شود. بنابراین معلمان بایستی توجه بسیاری به این مقوله داشته باشند؛ لازمه ی این امر آگاهی از راهکار‌ها و شیوه‌نامه‌های مدیریت صحیح است.