اصول ایجاد انگیزه تحصیلی

انگیزه، محرک دانش آموزان مقطع ابتدایی برای درس خواندن و تحصیل می باشد. در برخی از دانش آموزان که شرایط خاصی دارند، ایجاد انگیزه به روش های معمولی تشویق و تنبیه امکان پذیر نیست و باید برای چنین دانش آموزانی از تشویق معکوس استفاده کنیم! تشویق معکوس به ما این امکان را می دهد که به کودکان خودشیفته، با اعتماد به نفس بالا، لجباز و… که گاهی ممکن است انگیزه برای درس خواندن را از دست بدهند، انگیزه دهیم. معلم با این تکنیک، ابتدا از طریق تشویق معکوس بیرونی، تشویق درونی در دانش آموز به وجود می آورد. در تشویق معکوس برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان خاص، معلم به او می گوید: «فکر نکنم بتوانی فلان مطلب را حفظ کنی!» یا «گمان نمی کنم تو بتوانی جدول ضرب را تا هفته آینده حفظ کنی!» در این شرایط یک انگیزه در درون دانش آموز شکل می گیرد تا حرف معلم را نقض کند و آن کار را انجام می دهد. البته این مدل تشویق ظرافت های زیادی دارد که در پژوهش به آن ها اشاره شده است.

در برخي از دانش آموزان که شرايط خاصي دارند، ايجاد انگيزه به روش هاي معمولي تشويق و تنبيه امکان پذير نيست و بايد براي چنين دانش آموزاني از تشويق معکوس استفاده کنيم ! در تشويق معکوس براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان خاص ، معلم به او ميگويد: «فکر نکنم بتواني فلان مطلب را حفظ کني!» يا «گمان نميکنم تو بتواني جدول ضرب را تا هفته آينده حفظ کني!» در اين شرايط يک انگيزه در درون دانش آموز شکل ميگيرد تا حرف معلم را نقض کند و آن کار را انجام ميدهد. شناسايي مفهوم انگيزش و آگاهي از انگيزه هاي مختلف و تاثير آنها بر فرايند يادگيري دانش آموزان و دانشجويان به معلم کمک مي کند تا در طرح و اجراي برنامه هاي آموزشي خود روشهاي بهتري را به کار ببندند (سيف ،١٣٨٧) شايد براي عده اي تصور اينکه بتوان در مدرسه اي از تشويق استفاده کرد کمي دشوار است اما واقعيت اين است که مي توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شکوه معلمان وشاگرداني بود که با سرمايه ي از محبت و چهره هاي متبسم و مصصم در تلاش هستند که در کارهاي خود موفق بوده اند. بحث و نتيجه گيري: معلمان و پژوهشگران حوزه علوم تربيتي ميتوانند از تکنيک تشويق معکوس به کمک نکات و روش انجام توضيح داده شده ، براي ايجاد انگيزه در دانش آموز مقطع ابتدايي استفاده کنند.